Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1071-р від 24.07.2013, ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергоблоків України до рівня, що відповідає міжнародно визнаним вимогам з ядерної безпеки та охорони довкілля, реалізує Комплексну (зведену) програму підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗПБ).

З метою уточнення масштабів чергової ЕО КЗПБ, згідно ПЗЗС, ДП “НАЕК “Енергоатом”, ВП “Хмельницька АЕС” планують проведення консультацій з громадськістю, зокрема, зустрічей із зацікавленими сторонами в місті-супутнику Хмельницької АЕС Нетішин 22 червня 2016 р. об 11 годині у залі інформаційного центру ВП ХАЕС за адресою:м. Нетішин, вул. Лісова, 6.

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб взяти участь у консультаціях.

Інформаційне забезпечення та технічна підтримка зустрічі здійснюватиметься фахівцями ВП ХАЕС, ДП НАЕК”Енергоатом”. Програма заходу буде відповідати формату публічних обговорень і передбачає:
– презентацію матеріалів щодо масштабів наступної екологічної оцінки Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗПБ) на 2016 рік;
– відповіді на запитання та зауваження учасників зустрічі.

Контактний телефон : (03842) 40546,63713 інформаційний центр ХАЕС
e-mail: pr@khnpp.atom.gov.ua

довідка:

КЗПБ була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 №1270. У 2012 році заходи КЗПБ були доповнені додатковими заходами за висновками Національного звіту України щодо результатів проведення цільової переоцінки безпеки ядерних установок, розміщених на майданчиках АЕС («стрес-тестів»), з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» в Японії, яка сталася в березні 2011 року. Заява про наміри щодо КЗПБ, зведені заходи КЗПБ, їх переліки за типами енергоблоків, а також картки кожного заходу КЗПБ були оприлюднені та залишаються доступними на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» за посиланням.

Фінансування заходів КЗПБ здійснюється за рахунок власних коштів ДП «НАЕК «Енергоатом», а також кредитних коштів, наданих Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом). До прийняття рішення щодо кредитування Проекту кредиторами та позичальником було погоджено виконати Екологічну оцінку КЗПБ (ЕО КЗПБ). Така оцінка була виконана протягом 2011 року незалежною міжнародною групою за участі експертів компанії «Poyry» (Фінляндія, Франція, Швейцарія, Німеччина), Українського центру екологічних та водних проектів та компанії «АЕСКАР» (Україна). ЕО КЗПБ здійснювалась відповідно до Екологічної та Соціальної Політики ЄБРР, екологічного законодавства Європейського Союзу, зокрема, Директиви ЄС 2001/42/ЕС, та враховувала найкращий світовий досвід. План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС), Звіт про визначення масштабів робіт, Звіт про ЕО КЗПБ та відповідна Заява про екологічні наслідки реалізації КЗПБ були оприлюднені та залишаються доступними на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» за вказаним вище посиланням.

Для проектів, що кредитуються ЄБРР, банком визначені спеціальні Вимоги щодо реалізації проекту (ВРП) для ключових аспектів з екологічних та соціальних питань і впливів. Якщо, як у випадку з КЗПБ, запропонована діяльність стосується існуючих об’єктів або майданчиків, позичальник має прийняти та впровадити План екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ), а також скласти, оприлюднити та виконувати План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) протягом виконання проекту. Виходячи з цього та базуючись на результатах ЕО КЗПБ, був розроблений та затверджений в якості одного з документів кредитованого Проекту відповідний План екологічних та соціальних заходів. ПЕСЗ та оновлений ПЗЗС були оприлюднені і залишаються доступними на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» за вказаним вище посиланням.
Кредитні угоди з ЄБРР та Євратом вступили в силу 19.12.2014 та 28.05.2015 відповідно. Суттєве відставання від первинно планованих термінів реалізації КЗПБ (до кінця 2017 року) з причини обмеженого тарифу та затримки в отриманні кредитів ЄБРР/Євратом призвело до переносу строку завершення КЗПБ на кінець 2020 року, що було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 776.
Метою проведення чергової Екологічної оцінки КЗПБ є переоцінка впливів на навколишнє середовище при реалізації КЗПБ з урахуванням змін, внесених до КЗПБ протягом 2012-2015 років, її заходів, реалізованих протягом цього періоду, а також фактичних змін у стані навколишнього середовища та процедурах його моніторингу, що відбулися з моменту завершення попередньої ЕО КЗПБ.
Планується, що обсяги чергової ЕО КЗПБ (аналізовані аспекти, складові навколишнього середовища, джерела, види та фактори впливу і т.ін.) відповідатимуть обсягам попередньої ЕО КЗПБ, визначеним згідно документу СОУ НАЕК 004:2011 «Екологічна оцінка енергоблоків атомних електричних станцій. Загальні вимоги до складу та змісту матеріалів оцінювання», погодженого з Мінприроди України (документ доступний за посиланням). В частині, що не потребує коригування, в складі звітних матеріалів припускатиметься чітке посилання на результати попереднього Звіту з ЕО КЗПБ від 31.01.2012 р. без дублювання його матеріалів.

Виконання чергової ЕО КЗПБ включатиме:
• уточнення масштабів ЕО;
• збір та аналіз вихідних даних;
• розроблення проекту Звіту з ЕО КЗПБ;
• оприлюднення проекту Звіту з ЕО КЗПБ та проведення його публічних обговорень відповідно до ПЗЗС;
• доопрацювання та оприлюднення остаточної редакції Звіту з ЕО КЗПБ.

 

Інформаційний центр ВП ХАЕС