В рамках підготовки до сертифікації за міжнародними стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та OHSAS 18001 (ISO 45001) з 9 по 12 серпня поточного року на Хмельницькій АЕС проведено внутрішній аудит інтегрованої системи управління.

Аудит здійснювали представники Енергоатома, Рівненської АЕС та Запорізької АЕС, а також фахівці Атоменергомашу.

Cертифікати із стандартів управління ISO 9001:2008 (міжнародний стандарт, який визначає вимоги до систем управління якістю), ISO 14001:2004 (міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи екологічного менеджменту) Хмельницька АЕС отримала у 2013 році. Термін дії даних сертифікатів складає три роки, після чого проводиться повторний аудит. Нині, діють вже оновлені стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та нововведений стандарт з управління охороною праці – OHSAS 18001 (ISO 45001), підготовка до сертифікації за якими і проводиться на Хмельницькій АЕС.

Аудитори ознайомилися з відповідною документацією з питань управління виробництвом, провели аудіювання персоналу атомної станції та здійснили аналіз впровадження стандартів ISO безпосередньо на робочих місцях. Ознайомилися аудитори також і з інформацією внутрішніх аудитів підрозділів, які здійснюються персоналом Хмельницької АЕС.

Завершуючи внутрішній аудит, члени групи відзначили відкритість персоналу при спілкуванні та високий рівень організації проведення самого аудиту, що вказує на належне планування, підготовку та контроль.
За підсумками аудиту були надані рекомендації та пропозиції для подальшого вдосконалення інтегрованої системи управління та відзначені позитивні моменти: електронний документообіг та функціонування інших автоматизованих комплексів для оперативного вирішення завдань на Хмельницькій АЕС.