хаес5За ініціативи Державної служби України з питань праці у 2017 році започатковано проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці».

До участі у конкурсі заяви подали 42 підприємства з усієї України, зокрема, і Хмельницька АЕС.

Учасники конкурсу оцінювалися за такими критеріями, як ефективне функціонування системи управлінн­я охороною праці, створення безпечних та здорових умов праці, заходи з формування в колективі культури праці, проведення навчань з охорони праці, рівень виробничого травматизму і професійних захворювань та інші, – повідомляє “Перспектива”.

До складу комісії увійшли посад­ов­і особи Держпраці, пред­ставники міністерств, цент­ра­ль­них та місцевих органів виконавчої влади, об’єд­нань роботодав­ців та профспілкових органі­зацій, Фонду соціального страхування України.

Конкурсна комісія оцінювала підпри­ємства у двох категоріях: перша, де працює понад 250 працівників, друга категорія – менше 250 працівників. Так, переможцями стали­ 13 підпри­ємств з різних област­ей України.

За резул­ь­татами оцінювання  у категорії «понад 250 працівників» у номінації «Енергопостачання та транспорт» від­значено ВП «ХАЕС»  Її представникам – головному інспектору Хмельницької АЕС Костянтину Кобі, начальнику служби відомчого нагляду і пожежної безпеки Василю Лановенку, начальнику відділу охорони праці Сергію Романку було вручено відповідні наго­роди­.

Організований Державною службою України з питань праці  Всеукраїнський конкурс планується проводити щорічно за результатами роботи протягом року.